KKIKK spelet

KKIKK spelet är ett utmärkt verktyg för att på ett lustfyllt sätt få igång en kreativ diskussion i en ledningsgrupp, en styrelse eller i en blandad chefs- eller medarbetargrupp.

 

KKIKK spelet skapar en kreativ atmosfär där deltagarna använder både vänster och höger hjärnhalva för att komma till helt nya insikter. Utifrån en given frågeställning assossierar deltagarna fritt runt de ord och symboler som dyker upp i spelet.

KKIKK spelet kan även med fördel användas för att komma vidare i strategiska frågor såväl som i skedet där en grupp behöver lära känna varandra bättre.

KKIKK är ett verkstyg som används inom Yogaia Management.

KKIKK spelet används inom ProDigma
KKIKK spelet används inom ProDigma

Spelets gång

Spelet börjar alltid med en frågeställning, ex: 
• Hur kan jag få fram/bygga upp/implementera/hitta fram/få motivation…?
• Vad vore en riktigt bra väg vidare med…?
• Hur får jag fart på – lönsamheten, samarbetet, nätverket …?

Frågeställningen kan vara gemensam för samtliga spelare eller individuell. Varje person får sedan ett slumpmässigt kort att assossiera fritt utifrån och sedan bygger de andra deltagarna i spelet på de redan nämnda associationerna med sina egna reflektioner i förhållande till ursprungsfrågan. På detta sätt kommer gruppen snabbt in i en kreativ process och hittar nya lösningar på ett lustfyllt sätt.

Spelledaren säkerställer att spelet och processen förs vidare i enighet med ursprungsfrågan och syftet samt att ingen fastnar. Spelledaren har tillgång till 4 olika kortlekar för att hjälpa speldeltagarna framåt när de kommer till svåra vägval eller då kreativiteten tillfälligt tryter. Spelledaren håller också koll på tiden, deltagarna och summerar efter varje spelrunda tankeflödet samt de beslut och aktiviteter deltagarna kommit fram till.

En spelomgång kan ta mellan 1,5 och 5 timmar beroende på hur djupt man önskar gå i frågeställningarna och vad man önskar får ut av övningen. 

Lovisa Mellgren på ProDigma är certifierad KKIKK spelledare och  uppskattar flowet som uppstår i den kreativa processen runt spelet.
Lovisa Mellgren på ProDigma är certifierad KKIKK spelledare och uppskattar flowet som uppstår i den kreativa processen runt spelet.

Därför är KKIKK spelet så bra:

KKIKK spelet används inom ProDigma för att skapa kreativa diskussioner och innovativa lösningar.
KKIKK spelet används inom ProDigma för att skapa kreativa diskussioner och innovativa lösningar.

Skapar bra ledare

Använder hela sin potential- både vänster och höger hjärnhalva.
Kvaliteten i besluten som fattas i en verksamhet är avgörande för hur
resultaten kommer att se ut.
Ju större del av vår potential och kapacitet vi använder i beslutsprocessen- desto klokare blir besluten.

Syfte med spelet är kloka beslut

Ta klokare beslut och få fram mer innovativa lösningar. Tänka konstruktivt tillsammans
och låta synkroniciteten flöda
med spelets hjälp.
Detta gör att vi kommer fram
till helt andra lösningar än om
fortsatt tänka på vårt vanliga vis.

När kan spelet användas?

• Strategidialog, t ex i styrelsen
• Strategi workshop
• Ledningsgrupp utveckling
• Chefs- och Affärscoachning
• Utveckla team och medarbetarskap
• Kick off eller liva upp
konferenser

Filmer om spelet:

Inom kort kommer några filmer som beskriver spelet att laddas upp här. Håll utkik!

Hört från kund

"Det är nästan magiskt när man spelar KKIKK spelet. De korten man behöver kommer till en. En av de mest lustbetonade och användbara övningar jag gjort."

Mer info

Vill du ha mer info om spelet och hur det fungerar så hör av dig!