Den oväntade vägen till framgång

Mindfullness och yoga sveper som en våg över de stora bolagen i USA, där de som insett den kraftfulla potentialen arrangerar öppna klasser i bl.a. yoga, mindfulness och meditation för sina medarbetare. Flera inreder även särsklida "quiet rooms" för eftertanke, reflektion och meditation, där medaretarna kan dra sig tillbaka och landa. Ledare är givetvis den grupp som kan göra störst skillnad på ett bolag och påverka resultatet mest. McKinsey, som är ett av dessa bolag som satsar på mindfulness, har ett uttryck som säger: ”What’s good for the spirit is good for the bottom line”.

Antalet vetenskapliga artiklar inom detta område har bokstavligen exploderat de senaste åren med över 19 000 artiklar om effekterna av yoga, mindfulness och meditation. Några av de viktigaste effekterna för ledare är:

  • Lägre stressnivå
  • Starkare koncentration och klarhet i tankar och känslor
  • Du tar bättre beslut som är djupare förankrade i dina kärnvärderingar
  • Därmed uppfattas du som autentisk i ditt ledarskap
  • Förbättrade egenskaper för genomförande och beslutsförmåga
  • Du blir tydligare i din kommunikation
  • Du får kroppslig återhämtning och stärkt immunförsvar
  • Lättare att behålla ditt lugn och fokus oavsett omständigheterna
  • Ökad visdom och innovation
  • Ökad förmåga att engagera medarbetare
Är du intresserad av att lära mer om vad den senaste forskningen säger inom detta område? Eller om hur vinsten kan maximeras samtidigt som välbefinnandet ökar i bolaget med helt nya verktyg? 

Jag kan hålla allt ifrån ett fristående föredrag till att designa ett längre, skräddarsytt program för ledningsgruppen. Mina workshoppar är efterfrågade då man får uppleva en kombination av både teori och praktik, där meditativa My Spirit Yoga pass ingår som är avpassade för såväl nybörjare om mer erfarna utövare.

Jag kombinerar även dessa kunskaper och teorier då jag utformar mina konsultuppdrag inom näringslivet. Detta gör jag under företagsnamnet ProDigma. 

Yoga för ledningen

My Spirit Yoga kurser som riktar sig till ledare och ledningsgrupper genomförs kontinuerligt. Önskar ni ett skräddarsytt program för just er ledningsgrupp där yogafilosofi anpassad till modernt ledarskap varvas med lugna My Spirit Yogaövningar för ökat fokus och avslappning? Kanske som stressförebyggande insats? Just nu subventionerar Försäkringskassan stressförebyggande insatser med 50 % av kostnaden. Läs mer om konceptet GreenLight MAPTM på ProDigmas hemsida!

ProDigma kombinerar yoga och ledarskap för framgångsrika resultat.
ProDigma kombinerar yoga och ledarskap för framgångsrika resultat.
Lovisa Mellgren på ProDima önskar utveckla strategier, ledare och ledningsgrupper ur ett yogiskt perspektiv
Lovisa Mellgren på ProDima önskar utveckla strategier, ledare och ledningsgrupper ur ett yogiskt perspektiv

Kan My Spirit Yoga påverka ledningens effektivitet?
- En studie 2015-2016

Kan My Spirit Yoga påverka strategiska beslutsprocesser? Det finns ju många studier som visar att yoga har en lugnande inverkan på utövaren och att man upplever ett ökat välbefinnande och energi efter ett My Spirit Yogapass och framförallt vid regelbundet utövande. Vad händer om alla i en ledningsgrupp utövar My Spirit Yoga regelbundet tillsammans?

Jag startade upp en My Spirit Yogagrupp med en ledningsgrupp på Management Studio i Vasastan hösten 2015 för att gå till botten med frågan och för att skriva en uppsats. Vi utövade gemensamt My Spirit Yoga vid totalt 8 tillfällen då stressnivå, energinivå, humör och nivå av eventuell smärta utvärderades före och efter varje pass. Tanken är att undersöka både hur stressnivån påverkar en ledningsgrupp totalt, men även hur ledningsgruppens effektivitet och andra faktorer som strategiska beslutsprocesser påverkas av regelbundet utövande av My Spirit Yoga. Resultaten redovisades i juni 2016

Har du intresse av att ta del av resultaten? Anmäl dig här: